SLOT

Udbredt i - 772083

UDBREDT I EUROPA CASI NETO

Kommissionen fandt det foreneligt med fællesmarkedet, som statsstøtte, at indføre den rammeordning vedrørende foranstaltninger, som kan gennemføres af franske brancheorganisationer inden for landbruget, og som består i støtte dels til teknisk bistand, produktion og markedsføring af kvalitetslandbrugsprodukter, forskning og udvikling, dels til reklame til fordel for primærproducenter og de virksomheder, der driver virksomhed inden for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, som finansieres af frivillige bidrag, der er gjort obligatoriske ved tværministeriel bekendtgørelse, og som skal opkræves af brancheorganisationerne herefter: »CVO«.

123456