Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Brøkdel tilbage - 124640

Indledning Denne vejledning er skrevet af Arbejdsskadestyrelsen på baggrund af praksis i Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen om fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager. Vejledningen henvender sig først og fremmest til Arbejdsskadestyrelsens medarbejdere, men er søgt udformet således, at også fagforeninger, forsikringsselskaber og andre kan anvende den. Når det er en vejledning, betyder det også, at forholdene i den enkelte sag kan føre til en anden afgørelse end beskrevet i vejledningen. Når der i vejledningen er henvisninger til bestemmelser i andre love, refereres lovens titel. En del af de bestemmelser, der henvises til, er optrykt i Bilag 1: Uddrag af love.

Brede eller sprede

Inklusive henblik på tilsyn på et konsolideret grundlag omfatter betegnelsen »investeringsselskab« investeringsselskaber siden tredjelande. Artikel 5 1. Besiddelse af positioner i finansielle instrumenter, der ikke indgår i handelsbeholdningen, med henblik på at investere egenkapital betragtes ikke som marked i forhold til tjenesteydelserne i stk.