En udredning af internetspil i Danmark

Lottospil sommerfuglene

Gevinster hidrørende fra ikke-offentlige bortlodninger, som fx lodtrækninger blandt medlemmerne af en forening eller blandt funktionærerne i et firma fx ferie- eller julelotterilsr. I TfSfandt landsretten, at gevinster, skatteyderen havde vundet ved bankospil afholdt af arbejdsgiveren, var skattepligtige efter SL § 4 og LL § I SKM SR fandt Skatterådet ikke, at gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer var gevinst ved lotterispil, men at der var tale om B-indkomst, som SKAT i sin indstilling gav vejledning om. Medlemmer af kunstforeningen »Den Frie Forårsudstilling«, der hvert år deltager i en lodtrækning om retten til at udtage et kunstværk af en nærmere angiven værdi, anses indkomstskattepligtig af det vundne kunstværks skønsmæssigt ansatte værdi. Gevinster fra præmie- eller gættekonkurrencer, der ikke henvender sig til offentligheden. En præmie i en konkurrence, der var arrangeret af en tobaksfabrik for landets tobakshandlere, er således anset fuldt ud indkomstskattepligtig. Gevinster ved offentlige bortlodninger, præmie- og gættekonkurrencer, der er afholdt på Færøerne, i Grønland eller i udlandet er skattepligtige.

Anbefal siden

Overblik over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. Regel Gevinster og dusører er fuldt ud skattepligtige, medmindre der i stedet barriere betales afgift af gevinsten, jf. Bemærke lovens § 1, stk. Se også Se også afsnit E. Det drejer sig bl. Gevinster Følgende gevinster er skattepligtige: Gevinster fra ikke-offentlige bortlodninger, som fx lodtrækninger blandt medlemmerne af en forbund eller blandt funktionærerne i et forretning.

Navigationsmenu

Pr. dette kapitel beskrives situationen for internetspil, som den ser ud i døgn. Der er fire generelle emner, der tages op: Spiltyper, som findes på internettet i dag Teknologierne, som spillene er baseret på E-betaling som underlag betaling af internetspil Perspektiver og tendenser, der peger i retning af yderligere internationalisering af internetspil Beskrivelsen af situationen i dag er lavet på dekoration af en kortlægning af spil på internettet samt en række interviews inklusive relevante aktører på markedet for internetspil. I bilag 2 ses en adgangskort præsentation af interviewpersonerne og deres vidneudsagn. I del 1 er spiltyperne delt op i følgende kategorier: Lotto, quizzer og tilfældighedsspil Sportsspil og andre former for væddemål Oplevelses- og behændighedsspil Denne opdeling tager udgangspunkt i egenskaberne pr. spillet. I Del 2 af rapporten er spillene opdelt i forhold indtil indsats og gevinst. Det er foran at dokumentere, hvorvidt spilleudbyderne satser på spil med indsats og gevinst, ellers om der er helt nye indsats- og gevinsttyper på vej på internettet. Rapporten beskæftiger sig hovedsageligt med skuespil, der har et gevinstelement.

Retsinformation

Yes Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger, herefter benævnt "Staker", overvejer at etablere et datterselskab, som skal være et i Danmark hjemmehørende og registreret holdingselskab. Formålet vil være investeringer, herunder tegning af stakingaftaler. Ved en stakingaftale forstås en aftale mellem Staker og aldeles pokerspiller, herefter benævnt "Spilleren", om Spillerens deltagelse i en konkret pokerturnering, herpå benævnt "Aftaleturneringen". Turneringspoker foregår ved, at en pokerspiller betaler et buy-in plus fee betaling for at deltage pr. en turnering til en spiludbyder. Der er typisk flere hundrede og muligvis flere tusinde spillere, som køber sig ind i samme turnering.